@dimatsvetkov 24.07.2013

Käytiinhän me sittenkin sateessa kaupassa. Kun tuli pakottava tarve saada ruokavarastot täyteen. #alpsdf
@dimatsvetkov